Problemy współczesnej bankowości - OpenLEX

Góralczyk Wojciech (red.), Problemy współczesnej bankowości

Monografie
Opublikowano: LEX 2014
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Problemy współczesnej bankowości

Autor fragmentu:

Wstęp

Żyjemy w świecie ustawicznej zmienności. Dotyczy ona wszelkich dziedzin, ale szczególnego tempa nabiera w sferze gospodarki. Bankowość wypada uznać za lidera tych zmian.

Zmienność otoczenia stanowi dla współczesnej bankowości podstawowe wyzwanie. Najistotniejsza jest z pewnością zmienność otoczenia biznesowego. Wymusza ona poszukiwanie stale nowych produktów bankowych, lepiej zaspakajających potrzeby klientów i pozwalających lepiej sprostać konkurencji. Najbardziej uciążliwa dla banków wydaje się jednak zmienność otoczenia „regulacyjnego” – sieci przepisów prawnych i rozlicznych innych norm krępujących działania banku.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) należy do najczęściej zmienianych polskich ustaw. Dzieje się tak głównie pod wpływem zmienności prawa europejskiego, które ta ustawa musi uwzględniać, a w zakresie dyrektyw – wdrażać ich postanowienia do polskiego porządku prawnego. Na skutek tej zmienności ustawa zatraciła już spójność swej konstrukcji. Prawo bankowe nie jest przy tym jedyną ustawą wyznaczającą ramy działalności polskich banków, jednak inne ustawy istotne dla tej dziedziny również nie pozostają stabilne.

W tej sytuacji powstaje potrzeba przyjrzenia się niektórym instytucjom prawnym – stale podlegającym zmianom – oraz zaproponowania ich rozumienia i wykładni użytecznej na chwilę obecną i zachowującej swój walor w dającej się przewidzieć przyszłości. Taki właśnie cel miałoby spełniać niniejsze opracowanie. Nie pretenduje ono oczywiście do rozwiązania wszystkich problemów. Autorzy postanowili „wziąć na warsztat” te grupy zagadnień, które zdają się być szczególnie kontrowersyjne i w zakresie których nie można jeszcze mówić o utrwalonych poglądach doktryny i judykatury.

Autorami poszczególnych części są osoby powiązane z praktyką bankową – bankami i nadzorem nad nimi. Dlatego też opracowanie niniejsze – jak zakładamy – będzie mogło stanowić pewną pomoc dla praktyków. Może też być przydatne dla osób uczących się bankowości – studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych oraz osób rozpoczynających pracę w banku albo zamierzających doskonalić swoją wiedzę.

Wojciech Góralczyk

Autor fragmentu:

Corporate governance w banku – wybrane aspekty

1.Wprowadzenie

Potrzeba 20 lat na zbudowanie reputacji i 5 minut na jej zrujnowanie.

Jeśli o tym wiesz, postąpisz inaczej.

Rupert Murdoch

Dobra reputacja jest więcej warta niż pieniądze.

Publilius Syrus

W czasach niestabilności gospodarczej i spadku zaufania do instytucji finansowych na znaczeniu zyskują normy etyczne. Zwłaszcza normy etyczne stosowane przez spółki z newralgicznych sektorów biznesu. Do takich sektorów gospodarki należy sektor bankowy. To właśnie banki postrzegane jako instytucje zaufania publicznego stanęły przed nie lada wyzwaniem – wyjściem obronną ręką z kryzysu i utrzymaniem zaufania klientów.

W sektorze bankowym istotne zarówno dla rynku, jak i dla klientów staje się nie tylko wypracowanie zysku (bo o to coraz trudniej w dobie kryzysu i wzmożonej konkurencji), ale przede wszystkim zadbanie o wizerunek czy reputację. To, jak postrzegana jest dana instytucja finansowa, stanowi często o jej „być albo nie być”. Elementem składowym zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX