Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka - OpenLEX

Sieńczyło-Chlabicz Joanna (red.), Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj: podręcznik
Autorzy monografii:

Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka

Autor fragmentu:

CzęśćI
PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

RozdziałI
POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRAWA AUTORSKIEGO. ROLA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE W KSZTAŁTOWANIU WYKŁADNI NORM PRAWA AUTORSKIEGO

1.Prawo autorskie w Polsce

1.1.Pojęcie prawa autorskiego

Autor i jego dzieło to dwa podstawowe pojęcia, wokół których zbudowana jest koncepcja prawa autorskiego. Ochrona stosunków wynikających ze stworzenia dzieła występowała we wszystkich czasach i we wszystkich kulturach, choć w różnych formach i w różnym zakresie. Prawo autorskie w obecnym kształcie jest stosunkowo nowym osiągnięciem, mającym swój początek na przełomie XIX i XX w. Do tego okresu idea ochrony praw autorskich rozwijała się stosunkowo powoli. Powstanie prawa autorskiego w Polsce, rozumianego jako „pewna szczególna samoistna część porządku prawnego, z wyodrębnionym systemem norm prawnych, regulujących stosunki powstające w związku z dokonanym już stworzeniem dzieła lub nawet jego tworzeniem”, datuje się na początek XX w. Pierwszym aktem prawnym regulującym zagadnienie praw autorskich była ustawa z 29.03.1926 r. o prawie autorskim, która obowiązywała w Polsce do 1952 r.W doktrynie podkreśla się, że ustawa była dziełem oryginalnym, wyrażającym w pełni najnowsze tendencje. Jeden...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX