Kaltenbek Liliana, Żurek Waldemar, Prawo spadkowe

Monografie
Opublikowano: WK 2016
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Prawo spadkowe

Autorzy fragmentu:

CzęśćI
PRAWO SPADKOWE

Rozdziałpierwszy
PRZEDMIOT PRAWA SPADKOWEGO

Prawo spadkowe reguluje kompleksowo losy majątku osoby zmarłej. Założeniem regulacji zawartej w prawie spadkowym jest bowiem kontynuacja stosunków prawnych o charakterze majątkowym w sytuacji śmierci osoby fizycznej. Przepisy prawa spadkowego przesądzają zatem losy poszczególnych praw majątkowych przysługujących danej osobie i losy obciążających ją obowiązków. Z chwilą śmierci spadkodawcy prawa te i obowiązki, stosownie do regulacji księgi czwartej kodeksu cywilnego, przechodzą na określone osoby.

Co do zasady przejście praw majątkowych zmarłego na określony podmiot ma charakter generalny, co oznacza, że podmiot ten wstępuje w ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego (sukcesja generalna). Mówimy wówczas o spadkobraniu czy spadkobiercy.

Normy prawa spadkowego mają jednak szerszy zasięg. Prawo spadkowe reguluje także inne aspekty majątkowe związane ze śmiercią danej osoby, które nie są spadkobraniem, czyli następstwem ogólnym. Są to np. następstwo szczególne (zapis windykacyjny),...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX