Barta Janusz (red.), Markiewicz Ryszard (red.), Matlak Andrzej (red.), Prawo mediów

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2005
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Prawo mediów

Autor fragmentu:

Rozdział1
Regulacja problematyki środków społecznego przekazu w Konstytucji Reczypospolitej Polskiej

1.Uwagi ogólne

Problematyka mediów publicznych po raz pierwszy podniesiona została do rangi konstytucyjnej w deklaracjach wolności słowa, które często zawierały postanowienia dotyczące swobody działalności prasy, czyli najstarszego z mediów publicznych. Jedną z pierwszych tego typu regulacji jest § 12 Deklaracji Praw Wirginii z 12 kwietnia 1776 r. (akt wcześniejszy niż słynna Deklaracja Niepodległości), który warto przytoczyć wcałości: „Wolność prasy jest jednym z bastionów wolności (great bulwarks of liberty) i nie może być nigdy ograniczana; jej ograniczeń dokonują tylko rządy despotyczne”. Pierwsza poprawka do Konstytucji federalnej USA (z 1791 r.) stanowiła, że „żadna ustawa nie może ograniczyć wolności słowa lub prasy”. Dwa lata wcześniej, we francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, uchwalonej 26 sierpnia 1789 r., stwierdzono podobnie, ale już nie bez zastrzeżeń: „Swoboda przekazywania myśli i poglądów jest jednym z najcenniejszych praw człowieka. Każdy obywatel ma zatem wolność słowa,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX