Kuniewicz Zbigniew (red.), Sokołowska Dorota (red.), Prawo kontraktów

Monografie
Opublikowano: WKP 2017
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Prawo kontraktów

Autorzy fragmentu:

Słowo wstępne

W dniach 21–23 września 2016 r. odbył się w Międzyzdrojach VI Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. Funkcję organizatora Zjazdu pełnił Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Historia Zjazdu Cywilistów nie jest długa, gdyż począwszy od 2004 r., z różną częstotliwością przedstawiciele tej – jakże ważnej – gałęzi prawa spotykają się w formule zjazdowej. Współorganizatorami I Zjazdu Cywilistów były Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, natomiast kolejne Zjazdy organizowały Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetów: Śląskiego, Wrocławskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Adama Mickiewicza w Poznaniu. Warto również wspomnieć, że w 1972 r. odbył się w Rzeszowie Ogólnopolski Integracyjny Zjazd Cywilistów, zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Niewątpliwym zaszczytem dla organizatorów VI Zjazdu był fakt udziału w nim blisko trzystu uczestników, prawników cywilistów, przedstawicieli nauki i praktyki, reprezentujących wszystkie krajowe jednostki naukowe oraz wszystkie zawody prawnicze.

Prawo cywilne, jeśli nie jest najobszerniejszą, to z pewnością jest jedną z najobszerniejszych gałęzi prawa. Wybierając zatem temat towarzyszącej VI Zjazdowi konferencji naukowej, zamiarem organizatorów było przedstawienie takiej propozycji tematycznej, która uwzględniałaby możliwie najszersze spektrum naukowych zainteresowań przedstawicieli nauki prawa cywilnego. Uważamy, że temat „Prawo kontraktów” w dużej mierze spełnia te oczekiwania. Problematyka dotycząca umów pojawia się bowiem, chociaż w różnym stopniu, w każdym dziale wyznaczającym strukturę prawa cywilnego.

Zebrane w książce artykuły stanowią efekt pracy badawczej autorów wywodzących się z różnych ośrodków naukowych. Opracowania te zawierają wiele cennych myśli, które bez wątpienia wzbogacają polską doktrynę prawa cywilnego. Wyrażamy nadzieję, że wpłyną one również na praktykę stosowania prawa, a także będą inspiracją do dalszych prac badawczych oraz zamierzeń legislacyjnych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom VI Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, autorom referatów, moderatorom poszczególnych paneli, prelegentom i dyskutantom. Słowa podziękowania kierujemy także wobec tych podmiotów i instytucji, które udzieliły Zjazdowi finansowego wsparcia, a Wydawnictwu Wolters Kluwer dziękujemy za wydanie niniejszej publikacji.

Szczecin, sierpień 2017 r.

Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska

Autor fragmentu:

Odpowiedzialność kontraktowa za osoby trzecie posiadające fachowe kwalifikacje – na przykładzie lekarza i umowy o leczenie

1.Wprowadzenie

Ramę prawną dla lekarskiej odpowiedzialności kontraktowej stanowi umowa nienazwana o leczenie, która co do zasady jest traktowana jako mutacja zlecenia – z konsekwencjami w postaci obowiązku starannego działania i wykonywania usługi osobiście. Właściwość czynności medycznych objętych umową powoduje jednak, że ta nie zawsze może być wykonywana tylko własnymi rękami. Na wstępie trzeba od razu poczynić zastrzeżenie, że działalność leczniczą determinują ustawy zawodowe – przede wszystkim ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Obowiązki przedstawicieli zawodów medycznych są tam określone w sposób niezależny od reżimu odszkodowawczego. Ze względu na specyfikę czynności uchybienie tym obowiązkom, jeśli wypełnia znamiona czynu niedozwolonego, to jednocześnie kwalifikuje się jako złamanie umowy oraz jako przewinienie zawodowe. Zbieg podstaw odpowiedzialności nie będzie przedmiotem prowadzonych tutaj rozważań, ale jego istnienie ma tę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX