Iwaniec Jakub Maciej, Młodawska-Piaseczna Małgorzata, Wielgolewska Anna, Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów. Aplikacje prawnicze

Monografie
Opublikowano: WK 2015
Rodzaj: podręcznik
Autorzy monografii:

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów. Aplikacje prawnicze

Autorzy fragmentu:

Przedmowa

Oddajemy Czytelnikom kolejne już opracowanie kazusów z dziedziny prawa karnego, tym razem dotyczące węzłowych zagadnień prawa karnego materialnego z elementami prawa wykroczeń.

Lektura przeznaczona jest głównie dla aplikantów adwokackich i radcowskich, lecz z powodzeniem może służyć też studentom, aplikantom aplikacji ogólnej, a nawet sędziom, prokuratorom czy profesjonalnym przedstawicielom stron procesowych.

W książce bazowano na doświadczeniu zawodowym Autorów, choć pojawiające się w stanach faktycznych postacie zostały stworzone dla potrzeb publikacji i wszelkie podobieństwa należy uznać za przypadkowe.

Kazusy zostały skonstruowane zgodnie z zasadami metodyki pracy sędziego, a jednocześnie napisano je przystępnym dla Czytelnika językiem zachęcającym do żywej lektury. Nie sposób oczywiście w jednym opracowaniu omówić kompleksowo całej, często niełatwej problematyki karnomaterialnej, dlatego też wybrano jedynie najczęściej spotykane w praktyce sądowej zagadnienia, których wyjaśnienie wymagało niekiedy szerszego odniesienia się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądowego.

Żywimy głęboką nadzieję, że zaprezentowane Państwu rozwiązania w „sprawach karnych” pomogą odnaleźć odpowiedzi na pytania pojawiające się w codziennej praktyce, jak również egzaminach zawodowych.

Autorzy

Autorzy fragmentu:

KAZUS1.
Pojęcie czynu w rozumieniu prawa karnego. Struktura przestępstwa. Przestępstwo średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu

Stan faktyczny

W dniu 13 lipca 2014 r. Czesław Robakowski poinformował pisemnie sąsiadkę Halinę Migdałek, mieszkającą przy ul. Ogrody 4 w Warszawie, że w przypadku nieusunięcia z pobocza oddzielającego jej posesję od tej ulicy, czyli z terenu, do którego nie przysługuje jej prawo własności, roślinności, dokona tego osobiście 16 lipca 2014 r. Powyższa informacja została wrzucona do skrzynki na listy Haliny Migdałek. Było to już drugie pismo w przedmiotowej sprawie, z tym że pierwsze zawierało jedynie żądanie usunięcia posadzonych bezpośrednio przed ogrodzeniem posesji Haliny Migdałek krzewów i kwiatów. Oba pisma zostały przez Czesława Robakowskiego skierowane również do właściwego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy. Wskazane pisma stanowiły efekt głębokiego i długotrwałego konfliktu pomiędzy Czesławem Robakowskim a pozostałymi jego sąsiadami, w tym Haliną Migdałek. Spór ten powstał na bazie działań podejmowanych przez Czesława Robakowskiego, który permanentnie żądał od sąsiadów usunięcia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX