Hrycaj Anna, Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne

Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne

Autor fragmentu:

Rozdział1
POJĘCIA OGÓLNE

1.Uwagi ogólne o prawie restrukturyzacyjnym

1.1.Pojęcie prawa restrukturyzacyjnego

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi problematykę niewypłacalności przedsiębiorców oraz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, są ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe oraz ustawa z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne .

Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawną , której przedmiotem są relacje pomiędzy niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością dłużnikiem a jego wierzycielami .

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe ma charakter samodzielny i niezależny; nie stanowi części prawa handlowego sensustricto, aczkolwiek można je zaliczyć do prawa handlowego sensulargo (prawa gospodarczego ) .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX