Zając Agata, Prawo cywilne. Spadki. Kazusy

Monografie
Opublikowano: WK 2016
Rodzaj:  podręcznik
Autor monografii:

Prawo cywilne. Spadki. Kazusy

Autor fragmentu:

Kazus1
PRAWA I OBOWIĄZKI WCHODZĄCE W SKŁAD SPADKU

Stan faktyczny

Wnioskiem o dział spadku po Janie S., zmarłym 3 października 2014 r., objęto:

-

kwotę 200 000 zł pozostawioną na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,

-

niezabudowaną nieruchomość położoną w K. oraz

-

udział we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w T. wynoszący 1/4,

-

samochód osobowy marki Mercedes z 2010 r.

W toku postępowania okazało się, że:

-

Jan S. zadysponował wypłatę z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego kwoty 20 000 zł na rzecz żony Anny S.,

-

niezabudowaną działkę, położoną w K., spadkodawca nabył 1 grudnia 1989 r. umową pisemną,

-

na podstawie zawartej przez współwłaścicieli zabudowanej nieruchomości położonej w T. ustnej umowy spadkodawca zajmował wyodrębniony faktycznie lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą i częścią strychu,

-

samochód marki Mercedes spadkodawca w dniu 5 stycznia 2013 r. darował aktem notarialnym bratanicy, zastrzegając, że własność pojazdu bratanica nabędzie po jego śmierci.

Ponadto w styczniu 2014 r. Jan S. wystąpił z powództwem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX