Heropolitańska Izabela, Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Autor fragmentu:

CzęśćI
PRAWNE ZABEZPIECZENIA ZAPŁATY WIERZYTELNOŚCI

Rozdział1
RODZAJE PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ ZAPŁATY WIERZYTELNOŚCI

1.Zagadnienia wstępne

1.1.Zabezpieczenie wierzytelności

Banki, ubezpieczyciele i inne podmioty dokonują czynności, które wiążą się lub mogą się wiązać z zaangażowaniem środków własnych. Przed zawarciem takiej umowy wierzyciele badają, czy podmiot, wobec którego zaangażują się finansowo, posiada zdolność do wywiązania się wobec nich ze zobowiązań.

Podstawową gwarancją spłaty długu jest przede wszystkim:

1)

dobra sytuacja gospodarcza, majątkowa i finansowa dłużnika oraz

2)

terminowość w wywiązywaniu się z zobowiązań wobec wierzyciela.

Z drugiej jednak strony wierzyciele zapewniają sobie określone prawne gwarancje, umożliwiające im odzyskanie części lub całości długu w przypadku, gdyby jego spłata z uzyskiwanych przez dłużnika dochodów nie była możliwa.

Prawne zabezpieczenia mogą być ustanowione przed oraz po powstaniu wierzytelności. Ta druga możliwość powinna być stosowana, jeżeli spłata wierzytelności jest zagrożona z powodu złego stanu majątkowego dłużnika.

W takim wypadku wierzyciel może żądać:

1)

zabezpieczenia wierzytelności, jeżeli umowa nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX