Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik

Autor fragmentu:

Rozdział1
WPROWADZENIE

1.1.O czym jest ta książka?

Ochrona zwierząt we współczesnym świecie stała się koniecznością. Fakt ten spowodowany jest zespołem czynników o charakterze zarówno ekologicznym, biologicznym, gospodarczym, jak i społecznym oraz etycznym. System prawa nie pozostaje obojętny w stosunku do postępu cywilizacyjnego i jego skutków, jest przez niego zdeterminowany i podlega ewolucji wraz z nim. Ewolucja owa polega na obejmowaniu zakresem regulacji prawnych kwestii, które nie mogą być już kształtowane i kontrolowane wyłącznie przez normy moralne czy zasady społeczne. Jedną z takich spraw jest problematyka ochrony zwierząt.

Tytuł tej książki mówi o prawach zwierząti wskazuje na ich praktyczny wymiar. Nie omawiam w niej kolejnych koncepcji teoretycznych dotyczących praw zwierząt – zrobili to i robią wciąż znakomici specjaliści od teorii i filozofii prawa. Koncentruję się natomiast na pragmatycznym wymiarze stosunku do zwierząt, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa. Posługuję się określeniami zarówno „prawa zwierząt”,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?