Prawa własności intelektualnej w Światowej Organizacji Handlu a dostęp do produktów leczniczych - OpenLEX

Barczewski Maciej, Prawa własności intelektualnej w Światowej Organizacji Handlu a dostęp do produktów leczniczych

Monografie
Opublikowano: LEX 2013
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Prawa własności intelektualnej w Światowej Organizacji Handlu a dostęp do produktów leczniczych

Autor fragmentu:

Rozdziałpierwszy
Standardy ochrony produktów leczniczych w porozumieniu w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS)

1.Geneza porozumienia TRIPS

1.1.Antecedencje

O ile przez długi czas regułą w handlu międzynarodowym był protekcjonizm, o tyle na przestrzeni ostatnich dwóch wieków dominowały sprzeczne dążenia bądź do protekcjonizmu, bądź do liberalizacji handlu . Zasadniczym impulsem do podjęcia negocjacji dotyczących złagodzenia reguł handlowych między państwami europejskimi stała się utrata przez Zjednoczone Królestwo i Francję kolonii amerykańskich. Wpłynęło to w szczególności na bilans handlowy Wielkiej Brytanii – w latach 1772–1781 eksport Zjednoczonego Królestwa spadł bowiem o prawie 20% . W konsekwencji Wielka Brytania i Francja w 1783 roku zawarły porozumienie dotyczące wyłączenia zakazów i ograniczenia ceł w handlu dwustronnym. Choć wspomniana umowa stanowiła jeden z pierwszych znaczących kroków zmierzających do liberalizacji handlu międzynarodowego, późniejsze podobne działania Wielkiej Brytanii zakończyły się niepowodzeniem. Negocjacje prowadzone w latach 1785–1793 między innymi z Portugalią, Hiszpanią, Polską i Prusami nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX