Krzyszkowska-Dąbrowska Monika, Praca zdalna. Praktyczny przewodnik

Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Praca zdalna. Praktyczny przewodnik

Autor fragmentu:

1.Wstęp

Sytuacja wywołana pandemią COVID-19 wprowadziła nowy wymiar do dyskusji na temat pracy zdalnej. Telepraca lub sporadyczna praca poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość (tzw. „home office”, „homeworking”, praca z domu) nie były rozwiązaniami stosowanymi przez pracodawców na dużą skalę. Z reguły stanowiły formę świadczenia pracy wdrażaną ze względu na przyczyny dotyczące pracodawcy (organizacja pracy wynikająca z prowadzonej działalności) albo leżące po stronie pracownika (uwarunkowania osobiste i preferencja wykonywania pracy w taki sposób). Umożliwienie zatrudnionym świadczenia pracy poza zakładem pracy, a w szczególności w miejscu zamieszkania, co pozwala na godzenie życia prywatnego z pracą zawodową, postrzegane jest również jako rozwiązanie dające pracodawcom przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Praca zdalna stanowi elastyczną i atypową formę zatrudnienia. Staje się jednak potencjalnie ogólnodostępna ze względu na postęp technologiczny,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX