Kociubiński Piotr, Powojenne przekształcenia własnościowe w świetle konstytucji

Monografie
Opublikowano: LEX 2013
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Powojenne przekształcenia własnościowe w świetle konstytucji

Autor fragmentu:

1.Skutki niekonstytucyjności powojennych aktów ekspropriacyjnych

Chyba mało które z praw określanych mianem podstawowych wywołuje na co dzień tyle sporów i emocji, począwszy od przedstawicieli zawodów prawniczych, poprzez przedstawicieli nauki, ideologów i polityków, na zwykłych ludziach skończywszy, co prawo własności . Jak się zdaje, naturalną potrzebą człowieka jest pragnienie nazwania określonej rzeczy czy miejsca „własnym”, czy to w znaczeniu pozytywnym – jako przedmiotu osobistych wyłącznych uprawnień, czy też negatywnym – jako obiektu wyłączonego ze swobodnego doń dostępu i korzystania przez podmioty trzecie. O własności i dziedziczeniu stanowił m.in. Kodeks Hammurabiego, pierwsze, a więc najstarsze księgi Biblii, jak również rzymskie Dwanaście Tablic. O własności i zabiegach o nią przeczytamy w homeryckich eposach, o swoim domu w Czarnolesie pisał Jan Kochanowski, zaś Aleksander Fredro prześmiewczo sprowadził zasady prawa sąsiedzkiego pomiędzy właścicielami dwóch sąsiednich nieruchomości do maksymy „wolnoć, Tomku, w swoim domku”. Prawo...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX