Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne

Autor fragmentu:

RozdziałI
KOMORNICY SĄDOWI

1.Status komornika sądowego

Odnosząc się do roli komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego status prawny. Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.k.s. komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. W treści uzasadnienia do projektu ustawy o komornikach sądowych wskazano, że „komornik nie świadczy żadnych usług wobec stron postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, lecz wykonuje władzę publiczną – państwowe imperium w zakresie przymusowego wykonywania orzeczeń. Odróżnia go to całkowicie od innych przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych, którzy realizują swoje zadania – co do zasady – w ramach mniej lub bardziej ograniczonej swobody kontraktowej i tylko wyjątkowo zmuszeni są świadczyć swoje usługi w warunkach przymusu (np. wyznaczeni przez sąd na obrońcę z urzędu i za urzędową stawkę)” . Co więcej, komornik sądowy nie tylko ma status funkcjonariusza publicznego, lecz także jest organem władzy publicznej w znaczeniu funkcjonalnym, co...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację