Postępowanie cywilne w dobie przemian - OpenLEX

Gil Izabella (red.), Postępowanie cywilne w dobie przemian

Monografie
Opublikowano: WKP 2017
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Postępowanie cywilne w dobie przemian

Autor fragmentu:

CZĘŚĆI
ZAGADNIENIA PRAWNOPORÓWNAWCZE I ZASADY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Zagadnienia strukturalne niemieckiego postępowania dokumentowego i upominawczego

1.Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest zaprezentowanie niektórych zagadnień strukturalnych dotyczących niemieckiego postępowania dokumentowego i upominawczego. Przy wyborze tych zagadnień oparto się na klasyfikacji metod podejścia do analizy zagadnień procesowych zaproponowanej w nauce. Przyjęto w niej, że każdą procedurę można poddać badaniu w trojakim ujęciu, tj. z punktu widzenia jej struktury statycznej i dynamicznej, jak również pod kątem zbiegu (potencjalnego) możliwych procedur w tej samej sprawie . Przedmiotem zainteresowania będą w dalszym ciągu postępowania dokumentowe i upominawcze w trzecim z ww. ujęć, a więc analiza relacji zachodzących między postępowaniem dokumentowym i upominawczym oraz innymi rodzajami niemieckiego postępowania cywilnego, w których może być załatwiona ta sama sprawa cywilna.

Niemieckie postępowanie dokumentowe zostało uregulowane w księdze 5 ZPO, jako szczególny rodzaj postępowania (besondere Verfahrensart), w którym powód powinien uzyskać tytuł egzekucyjny (vol...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX