Chojna-Duch Elżbieta, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2006
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne

Autor fragmentu:

RozdziałI
PODSTAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO

1.Pojęcie i zakres finansów publicznych w nauce finansów i w prawie finansowym

Publiczne finanse i prawo finansowe są zjawiskami występującymi w związku z istnieniem państwa oraz podmiotów publicznoprawnych. Są nieodłącznym, „najistotniejszym elementem państwowości, pełniącym coraz ważniejszą rolę w życiu publicznym”- to historyczne stwierdzenie Jeana-Baptiste Colberta, doradcy króla Ludwika XIV do spraw finansów we Francji w XVII w., pozostaje aktualne i dziś.

Pojęcie „finanse” wywodzi się ze średniowiecznej łaciny. Pojawiło się wraz z rozwojem gospodarki pieniężnej. Łac. finire (kończyć) oznaczało orzeczenia sądu kończące spory o zapłatę należności pieniężnych, a następnie te należności. Współcześnie pojęcie to występuje w większości języków świata. Potocznie oznacza środki pieniężne i posługiwanie się nimi.

Finanse publiczne są kategorią ekonomiczną mającą złożony, obiektywny charakter, tworzącą wielorakie skutki ekonomiczne i społeczne.Dlatego też określenie finansów publicznych, choć powszechnie stosowane, jest trudne i budzi w nauce finansów i prawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX