Polski ład – nowe zasady naliczania składki zdrowotnej od 2022 roku - OpenLEX

Leśniewska Izabela, Leśniewski Jacek, Polski ład – nowe zasady naliczania składki zdrowotnej od 2022 roku

Monografie
Opublikowano: WKP 2022
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Polski ład – nowe zasady naliczania składki zdrowotnej od 2022 roku

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
ZARYS ZMIAN W SKŁADCE ZDROWOTNEJ WPROWADZONYCH PRZEZ POLSKI ŁAD OD 1.01.2022 R.

Po pierwsze, wszyscy ubezpieczeni nie mogą odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Po drugie, dla części ubezpieczonych wprowadzono mechanizm kompensujący brak możliwości odliczenia składek poprzez obniżenie wysokości składki (art. 83 ust. 1 i 2b u.ś.o.z.).

Po trzecie, przedsiębiorcy opłacający podatek na zasadach ogólnych będą ustalać podstawę opłacania składek jako sumę przychodów za cały rok składkowy minus suma kosztów za cały rok składkowy po wyłączeniu zarówno przychodów, jak i kosztów uzyskanych/ponoszonych podczas zawieszenia działalności gospodarczej, zamiast stałej zryczałtowanej kwoty wynoszącej 75% średniej krajowej za IV kwartał roku poprzedniego.

Po czwarte, przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym będą płacić niższy procent wymiaru składki...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX