Podatki w farmacji w latach 2008-2013 - OpenLEX

Matyka Marcin, Poteraj Monika, Podatki w farmacji w latach 2008-2013

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2014
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Podatki w farmacji w latach 2008-2013

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
Badania kliniczne a podatek VAT

2013 r.

1. Czynności wykonywane przez podmioty lecznicze oraz lekarzy w ramach badań klinicznych nie są zwolnione z VAT

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Zwolnienie określone w tym przepisie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Oznacza to, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług (usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane) wykonywanych przez zdefiniowany krąg podmiotów (podmioty lecznicze). [...]

Nie można stawiać znaku równości pomiędzy umowami o badania kliniczne a umowami zawieranymi przez podmioty lecznicze z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tych drugich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX