Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej - OpenLEX

Mariański Adam (red.), Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Autor fragmentu:

Rozdział1
USTAWA O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ

1.1.Zakres i cel regulacji

Znacząca część polskich podmiotów gospodarczych powstała na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Zważywszy na średni czas funkcjonowania firmy rodzinnej, nadszedł już czas na przekazanie biznesu w ręce następców. Jest to przy tym pierwszy tak duży proces w historii Polski, a zatem niewiele osób posiada niezbędne doświadczenie do jego zaplanowania i sprawnej realizacji.

Proces przekazywania firmy rodzinnej w ręce następców jest skomplikowany od strony prawnej i podatkowej. Kolejne regulacje prawne nie rozwiązywały problemów prawnych, a czasami wręcz wywoływały nowe. W szczególności kontynuacja działalności gospodarczej osoby fizycznej bądź spółki osobowej przez spadkobierców budziła olbrzymie problemy praktyczne . Było to częściowo uzasadnione nowością wprowadzanych regulacji, ale przede wszystkim nienależytym rozumieniem i stosowaniem zasad sukcesji podatkowej. Dodatkowo brakowało podobnych rozwiązań w innych gałęziach prawa, w szczególności administracyjnego (np. sukcesja koncesji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX