Kardas Piotr (red.), Sroka Tomasz (red.), Wróbel Włodzimierz (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, tom II

Monografie
Opublikowano: WKP 2012
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, tom II

Autor fragmentu:

PRAWO KARNE MATERIALNE ZAGADNIENIA OGÓLNE

KARNA PRAKTYKA SĄDU ŻYWIECKIEGO W XV-XVIII WIEKU

Tematem szkicu niniejszego jest jeden z fragmentów działalności sądowej w Żywcu na przestrzeni blisko trzystu lat .

Szlachecka Rzeczpospolita do końca swego istnienia u schyłku XVIII w. utrzymywała sądownictwo stanowe. Szlachta sądziła się sądownictwem i prawem ziemskim, duchowieństwo - kanonicznym, mieszczaństwo - prawem miejskim, na południu Rzeczypospolitej głównie magdeburskim. Chłopi, choć podlegali sądownictwu dominialnemu, sądzili się też miejscowym prawem zwyczajowym.

W literaturze naukowej najwięcej uwagi poświęcono prawu ziemskiemu. Niejednokrotnie obraz tego sądownictwa - dla XVII i XVIII w. mocno krytyczny - rzutował na ocenę całości wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej. Tymczasem temu sądownictwu i prawu podlegało około 10% ogółu ludności Korony. Warto więc zwrócić bliższą uwagę na wymiar sprawiedliwości, któremu podlegali mieszczanie i włościanie - około 80% ogółu ludności Korony. Szkic ten jest niewielkim fragmentem tego ogólnego zagadnienia.

Sądownictwo żywieckie w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX