Brzeziński Bogumił (red.), Morawski Wojciech (red.), Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń. Edycja 2015

Monografie
Opublikowano: WK 2017
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń. Edycja 2015

Autorzy fragmentu:

ROZDZIAŁI
Zagadnienia ogólne prawa podatkowego

Zarzut nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed sądem administracyjnym (wyrok NSA z dnia 27 października 2015 r., I FSK 831/14)

Sąd administracyjny ma na podstawie art. 1 § 1 p.u.s.a. oraz art. 3 § 1 p.p.s.a. obowiązek oceny i odniesienia się do zarzutu nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podniesionego w trybie art. 252 § 4 k.s.h., w toku postępowania sądowoadministracyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX