Janiak Barbara, Kosieradzki Tomasz, Piekarz Radosław, Opodatkowanie nieruchomości

Monografie
Opublikowano: WK 2016
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Opodatkowanie nieruchomości

Autor fragmentu:

Rozdział1
OPODATKOWANIE TRANSAKCJI PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

1.1.Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne

Zbycie nieruchomości wiąże się z szeregiem skutków w zakresie podatków pośrednich (np. podatek od towarów i usług czy podatek od czynności cywilnoprawnych), jak również podatków dochodowych.

Istotne z punktu widzenia opodatkowania jest w szczególności to, jakie podmioty biorą udział w transakcji związanej z nabyciem nieruchomości oraz z jakiego rodzaju nabyciem mamy do czynienia.

Nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne następuje najczęściej na podstawie umowy sprzedaży, w drodze spadkobrania bądź na skutek otrzymania darowizny.

Z kolei osoby prawne najczęściej nabywają nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży, wniesienia nieruchomości do spółki w postaci wkładu niepieniężnego czy też nabycia udziałów w spółce będącej właścicielem nieruchomości. Również takie czynności związane są z określonymi konsekwencjami podatkowymi.

W tym rozdziale przedstawiamy kilka rodzajów transakcji, które mogą wystąpić pomiędzy różnymi podmiotami w związku z obrotem nieruchomościami, oraz konsekwencje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX