Kozielewicz Wiesław, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy

Monografie
Opublikowano: WKP 2023
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy

Autor fragmentu:

RozdziałI
Odpowiedzialność dyscyplinarna – uwagi ogólne

Wielkość i urok państwa prawa polega na tym, że Prawo, pisane przez duże „P”, wyznacza rolę i status prawa pisanego przez małe „p” i że w konsekwencji w sam system zostały wpisane mechanizmy samoobrony i usuwania patologii. Tylko prawnicy, którzy rozumieją istotę państwa prawa, będą w stanie zapewnić korzystanie z beneficjów przynoszonych przez taki model ustrojowy państwa . Państwo prawa jest państwem konstytucyjnym, w którym konstytucja, dzięki swej najwyższej mocy prawnej, gwarantuje materialną i formalną koherencję całego porządku prawnego z wartościami i zasadami w niej zawartymi . Artykuł 83 Konstytucji RP głosi, że każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres podmiotowy tego obowiązku określony jest szeroko, gdyż dotyczy on każdego podlegającego prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Przestrzeganie powyższego obowiązku uznaje się za przesłankę tego, aby prawo mogło wypełniać swoje funkcje. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 27.05.2002 r., K 20/01, OTK-A...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX