Suchorzewska Aleksandra, Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożeń cyberterroryzmem

Monografie
Opublikowano: Oficyna 2010
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożeń cyberterroryzmem

Autor fragmentu:

RozdziałI
Społeczeństwo w dobie rozwoju sieci teleinformatycznych

Szybki rozwój i coraz szersze zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczyniły się do upowszechnienia tzw. teorii społeczeństwa informacyjnego, będącej odzwierciedleniem zmian zarówno ekonomiczno-społecznych, jak i politycznych, zachodzących we współczesnym świecie. Społeczeństwo informacyjne jest ściśle związane z postępem technologicznym, powstaje i zmienia się wraz z rozprzestrzenianiem się nowej generacji rozwiązań informatycznych w kolejnych obszarach gospodarki, sfery publicznej i strukturach społecznych . Problematyka społeczeństwa informacyjnego jest niewątpliwie interdyscyplinarna, badania nad nią dotyczą wielu różnych pól, relacji między upowszechnieniem nowych technologii a zmianami, jakie obecnie zachodzą we wszystkich procesach określających naszą cywilizację, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Analizy w tym obszarze prowadzi się na gruncie współczesnej ekonomii, socjologii, nauk politycznych, zarządzania, a także prawa. Jak podkreśla...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX