Sługocka Martyna, Ochrona powietrza. Poradnik dla gmin i ich mieszkańców

Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Ochrona powietrza. Poradnik dla gmin i ich mieszkańców

Autor fragmentu:

WSTĘP

Problem zanieczyszczonego powietrza nie jest zjawiskiem, które pojawiło się w ostatnich latach. Już na początku XX wieku projektanci mieli świadomość, że na terenach zabudowanych trzeba zapewniać kliny napowietrzające, czyli przestrzenie pozwalające na wymianę powietrza. Kwaśne deszcze oraz postępujące ocieplenie klimatu także już od lat dają o sobie znać. Wydaje się jednak, że obecnie problemy związane z szeroko pojętą ochroną środowiska stały się bardziej medialne, co spowodowało wzrost świadomości społecznej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że poziom zanieczyszczenia jest na tyle duży, że trudno jest go ignorować. Dodatkowo osiągnięcie pewnego poziomu rozwoju gospodarczego pozwala na zwrócenie uwagi na otoczenie oraz przeznaczenie części kapitału właśnie na ochronę środowiska. W książce omówiono regulacje prawne, zarówno ogólnokrajowe, jak i lokalne, związane z walką o czyste powietrze.

Autor fragmentu:

1.Ustawowe regulacje dotyczące ochrony powietrza

Na wstępie warto wiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja Polski. Wiarygodnych danych w tym zakresie dostarczyły wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w latach 2014–2017 . Wynika z nich m.in., że:

W ocenie NIK działania skontrolowanych podmiotów publicznych nie zapewniają właściwego zabezpieczenia mieszkańców i środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza.

Poprzednia kontrola NIK w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami (P/14/086) wykazała, że Polska w latach 2008–2013 była jednym z krajów UE z najgorszą jakością powietrza. Sytuacja ta nie uległa poprawie w okresie objętym obecną kontrolą NIK (dane o jakości powietrza za lata 2014–2017).

W skali kraju największymi źródłami emisji pyłów zawieszonych (PM10 i PM2,5) były procesy spalania poza przemysłem – odpowiednio 45%, 48% i 88% emisji ogółem tych substancji w 2016 r., wśród których dominujący udział związany był ze spalaniem paliw stałych w gospodarstwach domowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX