Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe - OpenLEX

Tereszkiewicz Piotr, Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

Monografie
Opublikowano: LEX 2015
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

Autor fragmentu:

CzęśćI
Analiza ochrony informacyjnej na gruncie wybranych typów umów o świadczenia finansowe

RozdziałI
Ochrona informacyjna na gruncie umowy kredytu

1.Wprowadzenie. Dogmatyczna kwalifikacja umowy kredytu

Paradygmatycznym typem umowy dotyczącej świadczeń finansowych jest umowa kredytu, stanowiąca punkt wyjścia do analizy prowadzonej w niniejszym opracowaniu.

Umowa kredytu jest w literaturze podręcznikowej zaliczana do umów regulujących stosunki kredytowe . Kryterium takiej klasyfikacji stanowi element przesunięcia określonej wartości gospodarczej (w szczególności pieniężnej) z majątku jednej osoby do majątku drugiej, z obowiązkiem jej zwrotu. Funkcją gospodarczą umowy kredytu jest więc okresowe korzystanie z wartości gospodarczych innej osoby. Na gruncie innego, nieco szerszego podziału, umowa kredytu (razem z umową pożyczki) zalicza się do grupy umów o tzw. korzystanie z cudzej rzeczy lub cudzego prawa podmiotowego .

Na gruncie klasycznej doktryny prawa cywilnego i bankowego zobowiązanie główne banku wynikające z umowy kredytowej określić można jako zobowiązanie się kredytodawcy do postawienia do dyspozycji kredytobiorcy oznaczonej lub nieoznaczonej wartości majątkowej, sumy pieniężnej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX