Monografie
Opublikowano: LEX 2015
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

Autor fragmentu:

CzęśćI
Analiza ochrony informacyjnej na gruncie wybranych typów umów o świadczenia finansowe

RozdziałI
Ochrona informacyjna na gruncie umowy kredytu

1.Wprowadzenie. Dogmatyczna kwalifikacja umowy kredytu

Paradygmatycznym typem umowy dotyczącej świadczeń finansowych jest umowa kredytu, stanowiąca punkt wyjścia do analizy prowadzonej w niniejszym opracowaniu.

Umowa kredytu jest w literaturze podręcznikowej zaliczana do umów regulujących stosunki kredytowe . Kryterium takiej klasyfikacji stanowi element przesunięcia określonej wartości gospodarczej (w szczególności pieniężnej) z majątku jednej osoby do majątku drugiej, z obowiązkiem jej zwrotu. Funkcją gospodarczą umowy kredytu jest więc okresowe korzystanie z wartości gospodarczych innej osoby. Na gruncie innego, nieco szerszego podziału, umowa kredytu (razem z umową pożyczki) zalicza się do grupy umów o tzw. korzystanie z cudzej rzeczy lub cudzego prawa podmiotowego .

Na gruncie klasycznej doktryny prawa cywilnego i bankowego zobowiązanie główne banku wynikające z umowy kredytowej określić można jako zobowiązanie się kredytodawcy do postawienia do dyspozycji kredytobiorcy oznaczonej lub nieoznaczonej wartości majątkowej, sumy pieniężnej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?