Wróbel Włodzimierz (red.), Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz

Monografie
Opublikowano: KIPK.2015
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz

Autor fragmentu:

Rozdział1
Uwagi wstępne

1.1. W dniu 20 lutego 2015 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw z dn. 20 marca 2015 r., poz. 396. To najobszerniejsza nowelizacja Kodeksu karnego od czasu jego uchwalenia w 1997 r. Ma ona swoje źródło w projekcie zmian Kodeksu karnego, przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego i przedstawionym w listopadzie 2013 r. Celem, jaki przyświecał Komisji Kodyfikacyjnej, była zmiana struktury orzekanych kar w kierunku poszerzenia zakresu stosowania kar wolnościowych oraz racjonalizacji orzekania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, która od lat stanowiła podstawowy środek reakcji prawnokarnej. Z diagnoz Komisji Kodyfikacyjnej wynikało, że paradoksalnie ten właśnie środek probacyjny, stosowany najczęściej w trybach konsensualnych, prowadził od nadmiernej liczby wykonywanych kar pozbawienia wolności. Z jednej strony warunkowe zawieszenie postępowania stosowano...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX