Brzeziński Bogumił (red.), Morawski Wojciech (red.), Nowelizacja ordynacji podatkowej

Monografie
Opublikowano: WK 2016
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Nowelizacja ordynacji podatkowej

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie do wydania książkowego

Szeroko zakrojone i niejednokrotnie daleko idące nowelizacje ordynacji podatkowej są dla prawnika zajmującego się prawem podatkowym niemal codziennością. W istocie rzeczy co kilka lat trzeba zapoznawać się z nową, poprawioną wersją tej zasadniczo dość kiepskiej ustawy. Wystarczy wspomnieć obszerną nowelizację z 2002 r. czy tzw. nowelizację wrześniową z 2005 r. Obraz uzupełniają nowelizacje o węższym zakresie bądź zupełnie incydentalne.

Przepisy nowelizacji ordynacji podatkowej, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.), zawierają zmiany na tyle istotne, że wymagają zarówno uważnej analizy, jak i komentarza przybliżającego ich charakter. Temu poświęcona jest niniejsza publikacja. Powstała ona na podstawie cyklu artykułów opublikowanych w Przeglądzie Podatkowym od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r. W trakcie przygotowywania niniejszej publikacji zostały one zaktualizowane i poprawione. Ich Autorzy to pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Niezależnie od pełnionych funkcji akademickich wszyscy oni mają duże doświadczenie i dorobek praktyczny w zakresie prawa podatkowego.

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Autor fragmentu:

O zmianach w ordynacji podatkowej

Pracom Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego nad projektem nowej ordynacji podatkowej towarzyszyły prowadzone w 2015 r. równoległe prace legislacyjne nad zmianami w obecnie obowiązującej ordynacji podatkowej. Ich efektem są dwie uchwalone przez parlament ustawy nowelizujące. Pierwsza, obszerna, będąca rezultatem inicjatywy rządowej, zawiera znaczną liczbę przepisów korygujących kształt rozmaitych instytucji ogólnego prawa podatkowego zawartych w ordynacji podatkowej . Druga, będąca rezultatem inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP, wprowadziła do systemu prawa m.in. zasadę rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych, których nie da się usunąć w standardowym procesie wykładni prawa, na korzyść podatnika . Ograniczone zmiany w ordynacji podatkowej miała wprowadzić także nowa ustawa o administracji podatkowej . Ostatecznie wejście w życie większości zawartych w niej zmian zostało odłożone – na razie – do dnia 1 lipca 2016 r., a perspektywy projektu tej ustawy nie są jasne z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX