Nowe europejskie prawo spadkowe - OpenLEX

Pazdan Maksymilian (red.), Górecki Jacek (red.), Nowe europejskie prawo spadkowe

Monografie
Opublikowano: LEX 2015
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Nowe europejskie prawo spadkowe

Autorzy fragmentu:

Słowo wstępne

Zbliża się 17 sierpnia 2015 r., dzień rozpoczęcia stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a więc i w Polsce, rozporządzenia spadkowego.

Zasięg rozporządzenia jest szeroki. Wynika to już z jego tytułu. Jest to mianowicie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia dziedziczenia (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, s. 107).

Uregulowano w nim w sposób kompleksowy zagadnienia związane z rozpatrywaniem i rozstrzyganiem spraw spadkowych po osobach zmarłych w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015 r. Regulacja ta zmierza do ułatwienia mieszkańcom Unii realizacji praw spadkowych.

Niektóre kwestie pozostawiono jednak do rozstrzygnięcia ustawodawcom państw członkowskich (np. przyznanie kompetencji do wydawania europejskiego poświadczenia spadkowego).

Należy więc oczekiwać uchwalenia w państwach członkowskich (w tym także w Polsce) ustaw umożliwiających stosowanie rozporządzenia spadkowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom praktyki, oddajemy do rąk Czytelników zbiór opracowań dotyczących różnych zagadnień uregulowanych w rozporządzeniu lub ze stosowaniem rozporządzenia związanych.

Jest to zarazem zapowiedź przygotowania solidnego komentarza do rozporządzenia spadkowego.

Będziemy wdzięczni wszystkim korzystającym z tego opracowania za pytania, które pojawią się w trakcie stosowania rozporządzenia. Podejmiemy próbę odpowiedzi na nie w przyszłych opracowaniach.

Jacek Górecki

Maksymilian Pazdan

Autor fragmentu:

Zakres zastosowania rozporządzenia spadkowego

Prof. zw. Maksymilian Pazdan - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX