Hańderek Andrzej, Naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych w związku z funkcjonowaniem wyszukiwarek internetowych

Monografie
Opublikowano: WKP 2024
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych w związku z funkcjonowaniem wyszukiwarek internetowych

Autor fragmentu:

WSTĘP

Książka stanowi skróconą wersję obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie rozprawy doktorskiej pt. „Wyszukiwarka internetowa w świetle prawa autorskiego”.

W książce autor poszukuje odpowiedzi na wiele interesujących pytań, tj. czy aktualny reżim autorskoprawny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną związany z wyszukiwarkami internetowymi odpowiada potrzebom społeczeństwa informacyjnego, czy może dojść do naruszenia prawa autorskiego czy też nowego prawa pokrewnego dla wydawców prasy w zakresie korzystania online w związku z funkcjonowaniem wyszukiwarki internetowej? Wreszcie, czy można się bronić przed takim zarzutem, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Książka zawiera szczegółową analizę regulacji prawnych związanych z możliwością korzystania z utworów w związku z funkcjonowaniem wyszukiwarki internetowej. Zakresem rozważań zostały objęte takie instytucje prawne, jak: dozwolony użytek prywatny, dozwolony użytek publiczny, test trójstopniowy czy też wyłączenie odpowiedzialności pośredników internetowych.

W publikacji przedstawiono rozważania prawne, które mogą posłużyć podmiotom funkcjonującym w internecie w kształtowaniu ich zachowań na rynku cyfrowym, w tym do analizy problematyki prawnoautorskiej technologii opartych na sztucznej inteligencji.

Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno prawników praktyków, w szczególności zajmujących się problematyką prawa autorskiego oraz prawa nowoczesnych technologii, przedsiębiorców branży internetowej, jak i studentów oraz pracowników naukowych zainteresowanych ochroną własności intelektualnej.

***

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania niniejszej książki, w szczególności promotorowi Panu Profesorowi Michałowi Wyrwińskiemu, recenzentom Pani Profesor Joannie Sieńczyło-Chlabicz, Panu Profesorowi Pawłowi Podreckiemu oraz Panu Profesorowi Wojciechowi Machale, a także Panu Profesorowi Ryszardowi Markiewiczowi, który zainspirował mnie do podjęcia się autorskoprawnej analizy wyszukiwarek internetowych.

Chciałbym również podziękować Paniom Monice Pawłowskiej, Katarzynie Gierłowskiej oraz Katarzynie Rybczyńskiej za pracę nad redakcją książki.

Odrębne wyrazy wdzięczności chciałbym złożyć mojej rodzinie i przyjaciołom – za nieustające wsparcie i motywację.

Autor fragmentu:

RozdziałI
ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

1.Wprowadzenie

Nie sposób wyobrazić sobie dzisiejszego internetu bez wyszukiwarek internetowych. Stanowią one kluczowe narzędzie do wyszukiwania informacji , w tym dóbr niematerialnych będących utworami w rozumieniu art. 1 ust. 1 pr. aut. Stawiane jest nawet pytanie, czy gdyby nie istniały wyszukiwarki internetowe umożliwiające odnajdywanie informacji w internecie, to czy dostawcy treści internetowych mieliby motywację do jej tworzenia i publikowania . Powyższe okoliczności powodują, że wyszukiwarka staje się pomostem (łącznikiem) pomiędzy informacjami udostępnianymi przez dostawców treści w internecie a internautami. Ta specyficzna rola oraz sposób działania wyszukiwarki internetowej, oparty na masowych aktach zwielokrotnień oraz udostępnień informacji, rodzi wiele wątpliwości w zakresie praw autorskich, w szczególności w kwestii tego, czy takie zachowania kwalifikować jako korzystanie z utworu objęte monopolem autorskoprawnym, a także o zakres odpowiedzialności operatora wyszukiwarki. Podczas...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX