Blajer Paweł, Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego. Aspekty materialno- i proceduralnoprawne

Monografie
Opublikowano: WK 2016
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego. Aspekty materialno- i proceduralnoprawne

Autor fragmentu:

OD AUTORA

Temat książki ma ciekawy początek. Inspiracją do jego podjęcia była krótka i enigmatyczna wiadomość, którą otrzymałem kilka lat temu od widza podczas prowadzenia jednego z programów skierowanych do przedsiębiorców ("Blajer mówi: Biznes" w TVN CNBC). Widz, którego nazwiska nie znam, poprosił o podpowiedź związaną z czynnościami, jakie musi podjąć, aby córka po jego śmierci mogła dalej prowadzić kwiaciarnię. Skłoniło mnie to do wielu refleksji i przemyśleń. Naturalnie przygotowany został program na ten temat, ale na tym moje zainteresowanie tematem się nie skończyło. I pewnie długo nie skończy.

Nasz kraj jest w szczególnym momencie, jeśli chodzi o zmianę pokoleniową w polskich firmach. Mam nadzieję, że książka będzie przydatna dla wszystkich osób, którym zależy na tym, aby nasze przedsiębiorstwa nie musiały kończyć działalności po śmieci właściciela. To byłaby katastrofa nie tylko dla naszej gospodarki, lecz także dla całego społeczeństwa.

dr Paweł Blajer

Autor fragmentu:

RozdziałI
PRZEDSIĘBIORSTWO W PRAWIE CYWILNYM - KLUCZOWE ZAGADNIENIA

1.Uwagi wprowadzające

Dorobek doktryny i orzecznictwa dotyczący przedsiębiorstwa w prawie cywilnym jest bogaty. Obejmuje jednak także kwestie, które są niejednolite i rodzą wciąż wątpliwości. Mimo że od rozpoczęcia transformacji gospodarczej w Polsce minął już bardzo długi okres, podstawowe zagadnienia jurydyczne dotyczące przedsiębiorstwa są cały czas bardzo mocno dyskutowane , co sprawia, że problematyka przedsiębiorstwa ma coraz bardziej obszerną literaturę i orzecznictwo, ale w wielu obszarach wciąż jej daleko do jednolitych poglądów . Kontrowersje prawne odnoszą się do generaliów i spraw szczegółowych , ale nie przekładają się na częste zmiany w prawie, które mogłyby je stopniowo eliminować. Jednym z zasadniczych zagadnień, wokół których toczy się dyskusja i które stanowią zarazem istotny problem praktyczny, jest ujęcie zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jako składnika przedsiębiorstwa.

W pierwszej kolejności pojawia się więc potrzeba uporządkowania zagadnień związanych z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX