Forystek Józef, Mienie zabużańskie. Studium historyczno-prawne

Monografie
Opublikowano: LEX/el. 2020
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Mienie zabużańskie. Studium historyczno-prawne

Autor fragmentu:

CzęśćI
STUDIUM HISTORYCZNO-PRAWNE

1.SPRAWY ZABUŻAŃSKIE W UJĘCIU HISTORYCZNYM

1.1.Geneza i uwarunkowania akcji przesiedleńczej

Kwestia przymusowych przesiedleń (często wypędzeń) jest bezpośrednio związana z powojenną zmianą granic państwa polskiego. Na podstawie porozumień zawartych przez tzw. Wielką Trójkę z udziałem Franklina Delano Roosevelta, Winstona Churchilla i Józefa Stalina (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i ZSRR) na konferencjach w Teheranie (28 XI–1 XII 1943 r.), w Jałcie na Krymie (4–11 II 1945 r.) oraz Poczdamie (17 VII–2 VIII 1945 r.) Polska utraciła terytoria położone na wschód od tzw. linii Curzona, natomiast w zamian przyznano jej ziemie należące przed 1 IX 1939 r. do Niemiec, a położone na wschód od linii Odry i Nysy Łużyckiej z wyłączeniem części terytorium Prus Wschodnich, które przypadło ZSRR (obecnie tzw. obwód kaliningradzki).

Wskutek powojennej zmiany granic obszar państwa polskiego został zmniejszony o około 20%, tj. z blisko 390 000 km2 do ok. 312 000 km2. Polska utraciła ziemie wschodnie (prawie połowę dawnego terytorium) i przesunęła się na zachód i północ (Pomorze, obszar Wolnego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX