Dzioba Krzysztof (red.), Rybicki Rafał (red.), Metodyka pracy prawnika in-house

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Metodyka pracy prawnika in-house

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Prawnik in-house to pojęcie wywodzące się z języka angielskiego, oznaczające prawnika wewnętrznego, zatrudnionego na stałe w danym przedsiębiorstwie (w przeciwieństwie do prawników z kancelarii zewnętrznych, z których usług korzysta się w razie potrzeby). Dynamiczny rozwój gospodarczy niejako wymusza na przedsiębiorstwach konieczność tworzenia i rozbudowywania własnych działów prawnych – zarówno ze względu na rosnące koszty zewnętrznej obsługi prawnej, jak i ze względu na fakt, że prawnik wewnętrzny, lepiej znający specyfikę działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, jest w stanie w lepszy sposób odpowiedzieć na potrzeby biznesu. Samo dostarczenie kompetencji w zakresie określonej gałęzi prawa jest tylko jednym z elementów omawianej funkcji. Prawnik wewnątrz organizacji poza dysponowaniem wiedzą i doświadczeniem z obszaru swojej specjalizacji powinien także rozumieć mechanizmy biznesowe, potrzeby rynkowe oraz kwestie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Znaczącą przewagą prawnika in-house nad doradcą zewnętrznym jest też jego znajomość danej organizacji i wzajemnych relacji między klientami wewnętrznymi, które niejednokrotnie mają wpływ na ustalanie priorytetów zadań oraz dynamikę wdrażania rozwiązań i reagowania na sytuacje kryzysowe. Ponadto tym, co odróżnia prawnika in-house od zewnętrznego usługodawcy, jest wiedza na temat konkretnego przedsiębiorstwa – jego produktów, miejsca na rynku, klientów i konkurencji, kierunków rozwoju, jego silnych i słabych stron. Stąd oczekiwania wobec wewnętrznego specjalisty do spraw prawnych są de facto dużo wyższe niż w stosunku do usługodawców. Zakres zadań i sposób ich realizacji stanowi odzwierciedlenie tych oczekiwań, a wraz z nimi powinna być kształtowana pozycja prawnika i przyznane mu środki do jej prawidłowego pełnienia.

Niniejsza książka kierowana jest do wszystkich osób, które związały swoją karierę zawodową z rolą prawnika wewnętrznego, ale także do osób, które dopiero rozważają podjęcie pracy w takim charakterze. Intencją autorów było z jednej strony przedstawienie specyfiki tej dość młodej na polskim rynku specjalizacji – przede wszystkim wyzwań, jakie czekają na osoby podejmujące się bycia prawnikiem in-house, ale też wskazanie najbardziej satysfakcjonujących stron takiej pracy, jakimi bez wątpienia są ścisłe związanie z biznesem czy szerokie możliwości rozwoju, często nieosiągalne dla prawników kancelaryjnych, na których rynek wymusza często wąską specjalizację. Temu poświęcona jest pierwsza część opracowania. Druga część książki jest praktycznym przewodnikiem po codziennej pracy prawnika in-house i może służyć jako kompendium wiedzy i realna pomoc w wykonywaniu jego zadań, czemu przysłużyć się mogą również zamieszczone w aneksie wzory.

Krzysztof Dzioba

Rafał Rybicki

Autorzy fragmentu:

CZĘŚĆ PIERWSZA Prawnik in-house i jego rola w organizacji

RozdziałI
SPECYFIKA PRACY PRAWNIKA IN-HOUSE

1.Prawnik in-house – pozycja w organizacji

Prawnik in-house nie jest odrębnym zawodem prawniczym, w takim sensie, w jakim dotyczy to radców prawnych czy adwokatów. Jest to raczej pewnego rodzaju rola w przedsiębiorstwie, a do jej wykonywania, w zależności od okoliczności i zapotrzebowania, zatrudnia się zarówno prawników z uprawnieniami zawodowymi, jak i aplikantów oraz absolwentów prawa niebędących członkami samorządów zawodowych. Zapotrzebowanie na pracę prawników wewnętrznych przejawiają najczęściej duże przedsiębiorstwa, zorganizowane na sposób korporacyjny , co w bezpośredni sposób wynika ze skali ich działalności. Dwa główne modele współpracy przedsiębiorstw z prawnikami tworzącymi wewnętrzne działy prawne to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz umowa o świadczenie usług prawnych (tzw. model B2B). Wybór preferowanej formy zatrudnienia nie ma, w zasadzie, wpływu na codzienną pracę prawnika in-house, włączonego w struktury organizacyjne przedsiębiorstwa, i zależy głównie od przyjętego modelu biznesowego, a czasem –...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX