Babiarz Stefan, Dauter Bogusław, Niezgódka-Medek Małgorzata, Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2009
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Autor fragmentu:

RozdziałI
Istota i miejsce kosztów postępowania i opłat w systemie prawa oraz niektóre aspekty ich ustalania i pobierania

1.Ekonomiczne, społeczne i prawne racje ustalania, wymierzania i egzekwowania opłat i kosztów postępowania przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi

1.1.Wymiar ekonomiczny i prawny opłat

Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że zarówno opłaty, jak koszty postępowania są kategoriami ekonomicznymi nie tylko dlatego, że mają wymiar pieniężny, gotówkowy, lecz także dlatego, że absorbują czas i pracę ludzką. Ponadto sama działalność organów administracji publicznej oraz sądów finansowana jest przez różne podmioty, w tym obywateli (podatników) ponoszących rozmaite świadczenia publiczne. W tym zakresie trafną myśl sformułował prof. J. Borkowski, iż „opłaty i koszty postępowania, stanowiące razem należności związane z rozpoznawaniem i załatwianiem sprawy są wyrazem polityki fiskalnej państwa, a pozostają również z funkcjami postępowania administracyjnego w wyraźnym związku. Kwoty tych należności powinny być ustalane na poziomie zapewniającym dostęp stronom do postępowania administracyjnego (a także sądowoadministracyjnego - dopisek S.B.) i możliwości skutecznej obrony ich praw i interesów, powinny one pokrywać część wydatków na administrację publiczną, a jednocześnie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX