Bartosiewicz Adam i in., Korekta deklaracji podatkowych po zmianach od 1 stycznia 2016

Monografie
Opublikowano: WK 2016
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Korekta deklaracji podatkowych po zmianach od 1 stycznia 2016

Autor fragmentu:

CzęśćI
Komentarz

Rozdział1
Korekta deklaracji podatkowych po zmianach od dnia 1 stycznia 2016 r.

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., dotyczy między innymi korekty deklaracji podatkowych, w tym kwestii skutków prawnych składania korekt.

Zmiany dotyczą zarówno zagadnień merytorycznych, których celem jest przede wszystkim oddziaływanie na zachowania podatników, jak i rozwiązań doprecyzowujących dotychczasowe zasady.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX