Danecka Daria, Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim

Autor fragmentu:

TytułI
PODSTAWOWE POJĘCIA

Rozważania będące przedmiotem niniejszej monografii oscylują głównie wokół pojęcia deliktu administracyjnego i administracyjnej kary pieniężnej. Z punktu widzenia omawianego zagadnienia, jakim jest konwersja odpowiedzialności karnej w odpowiedzialność administracyjną, nie można pominąć analizy podstawowych pojęć, którymi będę się posługiwać, oczywiście nie wdając się w szczegóły wykraczające poza tematykę pracy. Kluczowe są zatem pojęcia odpowiedzialności karnej i administracyjnej. Konieczne jest także wyjaśnienie znaczenia: czynu zabronionego, przestępstwa, wykroczenia oraz wreszcie deliktu administracyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX