Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe - OpenLEX

Taborowski Maciej, Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe

Monografie
Opublikowano: WKP 2012
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe

Autor fragmentu:

RozdziałI
ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

Zanim omówione zostaną poszczególne mechanizmy mające zastosowanie do naruszających prawo unijne definitywnych rozstrzygnięć sądów krajowych, konieczne jest zdefiniowanie pojęć niezbędnych z perspektywy dalszego wywodu. W związku z tym, wskazana zostanie w pierwszej kolejności definicja "sądu krajowego" w rozumieniu art. 267 akapit 2 TFUE (pkt 1) oraz definicja "sądu krajowego ostatniej instancji" w rozumieniu art. 267 akapit 3 TFUE (pkt 2). Większość mechanizmów badanych w ramach niniejszej rozprawy będzie bowiem miała zastosowanie do definitywnych rozstrzygnięć sądów krajowych ostatniej instancji (art. 267 akapit 3 TFUE), a tylko niektóre mechanizmy - do definitywnych rozstrzygnięć pozostałych sądów krajowych (art. 267akapit 2 TFUE), co czyni zdefiniowanie i rozróżnienie tych dwóch rodzajów sądów niezbędnym. W dalszej kolejności pokazane zostanie, na czym może polegać naruszenie prawa unijnego przez sąd krajowy (pkt 3). Ze względu na założony cel badawczy, wymagają następnie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX