Monografie
Opublikowano: LEX 2013
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji

Autor fragmentu:

Rozdział1
Teoretycznoprawne oraz systemowe aspekty koncentracji materiału procesowego

1.Rozważania teoretycznoprawne o procesie oraz normach procesowych

1.1.Uwagi wstępne: dwa modele postępowania

Dla celów pracy wyczerpujące przedstawienie charakterystyki, przedmiotu, istoty lub celu procesu cywilnego w aspekcie teoretycznoprawnym nie jest konieczne. Są to zagadnienia, które doczekały się obszernej literatury . W niniejszym rozdziale prezentuję je w sposób kompaktowy. Największe znaczenie dla prowadzonych rozważań ma, jak sądzę, zaproponowany w literaturze komparatystycznej podział sposobu organizacji państwa na dwa modele, tzn. państwo zachowawcze (reactive state) oraz państwo aktywne (activist state) .

W pierwszym modelu, który jest historycznie wcześniejszy, zakłada się, że: 1) państwo, w ramach realizacji swoich funkcji, nie ma jednoznacznie przyjętej koncepcji „dobrego społeczeństwa”; 2) podstawową funkcją postępowania sądowego jest rozstrzyganie sporów, a państwo nie zmierza do implementacji w normach procesowych określonych założeń materialnych (polityk); 3) dążenie do ustalenia prawdy nie jest nadrzędnym celem procesu, którego strukturę wytycza przede wszystkim zasada...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?