Stec Piotr (red.), Komercjalizacja wyników badań naukowych

Monografie
Opublikowano: WK 2017
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Komercjalizacja wyników badań naukowych

Autorzy fragmentu:

Od Autorów

Współpraca nauki z biznesem jest stałym elementem działalności uniwersytetu, obecnym w jego historii jeśli nie od zawsze, to przynajmniej od bardzo dawna. Dopiero jednak w ostatnich latach komercjalizacja wyników badań naukowych zaczęła być równie ważna, jak prowadzenie badań naukowych i kształcenie. Z perspektywy polityki publicznej taka działalność ma podnieść poziom innowacyjności kraju, a przy tym zmusić jednostki naukowe do podejmowania badań nadających się do szybkiego wdrożenia. Dodatkowym bodźcem, zwłaszcza dla uczelni publicznych, jest to, że muszą one pozyskiwać coraz więcej środków potrzebnych do normalnego funkcjonowania ze środków pozabudżetowych. Z perspektywy uczelni czy instytutu naukowego rodzi to nowe wyzwania. Jednostki naukowe muszą przestawić się na nowe tory myślenia, przygotować kadrę administracyjną odpowiedzialną za komercjalizację i zdolną przełożyć język nauki na język biznesu. Jednocześnie z wejściem uniwersytetu jako gracza na rynek łączą się ryzyka związane m.in. z konfliktem interesów, podrasowywaniem wyników na korzyść zamawiającego badania i utratą statusu podmiotu zaufania publicznego. Komercjalizacja wyników badań obrosła przy tym gąszczem często zmieniających się przepisów, w których przychodzi z trudnością poruszać się nawet specjaliście. Prawnicy podejmują ten temat coraz chętniej, większość prac dotyczy jednak zagadnień szczegółowych i jest przeznaczona przede wszystkim dla specjalistów z zakresu prawa własności intelektualnej. Brakuje natomiast prac przeznaczonych dla osób zawodowo zajmujących się komercjalizacją – pracowników centrów transferu technologii, kierowników jednostek naukowych czy uczonych zastanawiających się nad sposobem wejścia na rynek z własnym pomysłem. Mamy nadzieję, że oddawana dziś do rąk czytelnika książka wypełni tę lukę i wesprze pracowników uczelni działających w tym obszarze.

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
Wyniki prac naukowo-badawczych jako dobro chronione prawem

1.Wprowadzenie

Uczelnie publiczne i niepubliczne, instytuty PAN oraz instytuty badawcze stanowią przykłady jednostek naukowych, których podstawowa działalność ściśle powiązana jest z tworzeniem dóbr niematerialnych chronionych przez prawo własności intelektualnej . Wskazane podmioty, jak i sami twórcy, są również adresatami przepisów regulujących procedury komercjalizacji wyników szeroko rozumianej działalności naukowo-badawczej . W tym zakresie mieścić się będzie każda działalność twórcza prowadzona w celu zwiększenia zasobów wiedzy, jak również wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Poniższe rozważania koncentrować się będą na wyjaśnieniu, jakie kategorie dóbr niematerialnych powstają w ramach działalności naukowo-badawczej uczelni i innych jednostek naukowych, jaki jest zakres przedmiotowy wyrażenia „wyniki badań naukowych” oraz jakie przepisy regulują zasady ich ochrony. Wskazanie zakresu tego wyrażenia jest istotne dla dalszej analizy możliwości podejmowania działań...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX