Gudowski Jacek, Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom V

Monografie
Opublikowano: LEX/el. 2023
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom V

Autor fragmentu:

CZĘŚĆ TRZECIA POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

TYTUŁI
PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁI
ORGANY EGZEKUCYJNE, ICH WŁAŚCIWOŚĆ I POSTĘPOWANIE W OGÓLNOŚCI

Art. 758. [Właściwe organy]

Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników.

  

ORZECZNICTWO

PIŚMIENNICTWO

Postępowanie egzekucyjne ogólnie

Elektroniczne postępowanie egzekucyjne

ORZECZNICTWO

[wykaz skrótów]

Postępowanie dotyczące wpisu hipoteki przymusowej powinno być traktowane jako postępowanie egzekucyjne.

orzeczenie SN z 29 stycznia 1953 r., II C 2520/52, OSN 1954/2, poz. 34; PiP 1954/2, s. 369

  

Do wykonania prawomocnego wyroku sądowego, przywracającego zakłócone posiadanie wspólnej kuchni przez nakazanie pozwanemu wprowadzenia do tej kuchni szafy i kufra powoda, właściwy jest organ egzekucyjny władzy sądowej.

uchwała SN z 7 stycznia 1960 r., 1 CO 46/59, OSN 1961/1, poz. 16; PiP 1960/11, s. 885; PiP 1961/11, s. 805 z omówieniem W. Siedleckiego, Przegląd orzecznictwa; NP 1962/3, s. 361 z omówieniem E. Wengerka, Przegląd orzecznictwa

  

[!] Sąd gospodarczy nie jest sądem egzekucyjnym.

uchwała SN z 30 czerwca 1992 r., III CZP 74/92, OSNCP 1992/12, poz. 229; PPH 1993/4, s....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX