Gudowski Jacek, Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom III. Zobowiązania. Część 2

Monografie
Opublikowano: LEX/el. 2024
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom III. Zobowiązania. Część 2

Autor fragmentu:

TYTUŁVII
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ I SKUTKI ICH NIEWYKONANIA

DZIAŁI
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

Art. 450. [Świadczenie częściowe]

Wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chociażby cała wierzytelność była już wymagalna, chyba że przyjęcie takiego świadczenia narusza jego uzasadniony interes.

  

ORZECZNICTWO

[wykaz skrótów]

Wierzyciel, odmawiając przyjęcia jednego z równych sobie świadczeń ciągłych (powtarzających się), opartych na tej samej umowie, i oświadczając równocześnie, że ich w ogóle także w przyszłości przyjmować nie będzie, popada tym samym w zwłokę co do całości wynikającego z umowy świadczenia, i dłużnik nie ma wówczas obowiązku ofiarowywać wierzycielowi każdej poszczególnej części swego świadczenia.

orzeczenie SN z 22 marca 1935 r., C.III. 320/34, Gł.Sąd. 1935/10, s. 753

  

Zaległość w zapłacie części raty komornego [czynszu] jest w rozumieniu art. 206 k.z. [art. 450 k.c.] zaleganiem z zapłatą tej raty komornego [czynszu].

orzeczenie SN z 8 sierpnia 1937 r., C.III. 1568/37, OSP 1937, poz. 509; Bibl.Orz., k.z., dział XXI, poz. 3; SPO, t. 2, poz. 1 do art. 370–418 k.z.

  

Istotna różnica...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX