Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom III. Zobowiązania. Część 1

Autor fragmentu:
Autor fragmentu:

TYTUŁI
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 353. [Zobowiązanie]

§ 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

§ 2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

ORZECZNICTWO

Umowa o odszkodowanie nie obowiązuje do świadczenia, jeżeli szkody nie było.

orzeczenie SN z 3 kwietnia 1936 r., C.III. 922/34, Zb.Urz. 1937, poz. 307

  

Zachodzi możliwość, że zarządzenie administracyjne rodzi skutki cywilnoprawne. Wynikać to jednak musi z wyraźnego przepisu ustawy.

z uzasadnienia orzeczenia SN z 7 maja 1960 r., 3 CR 812/59, OSN 1961/2, poz. 53; OSPiKA 1961/5, poz. 127

  

Rezygnacja doktoranta ze studiów jest jednostronną czynnością prawną mogącą powodować obowiązek zwrotu stypendium.

wyrok SN z 22 listopada 2000 r., II CKN 897/98, OSNC 2001/5, poz. 77; BSN 2001/3, s. 11; R.Pr. 2001/3, s. 138; MoP 2001/9, s. 501

  

Umowa przewidziana w art. 391k.c. w postaci przyrzeczenia „spełnienia określonego świadczenia” przez osobę trzecią zakłada istnienie takiego świadczenia w ramach stosunku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?