Jankowski Jakub, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR)

Monografie
Opublikowano: WKP 2022
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR)

Autor fragmentu:

RozdziałI
Uwagi wstępne

1.Pojęcie unikania opodatkowania

Unikanie opodatkowania to szeroka strefa działań, które prowadzą do redukcji obciążeń podatkowych, przy czym nie są przez prawo zakazane ani też prawo do nich nie zachęca . Zjawisko to nie jest rozumiane jednolicie, niemniej jednak, analizując dorobek doktryny prawa podatkowego oraz doświadczenia międzynarodowe, można wskazać pewne punkty wspólne w sposobie rozumienia istoty tego zjawiska.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX