Kondej Mikołaj, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Monografie
Opublikowano: WKP 2024
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Autor fragmentu:

CzęśćI
Zagadnienia wstępne

Rozdział1
Charakter prawa podatkowego a unikanie opodatkowania

Występowanie możliwości unikania opodatkowania jest ściśle związane z przyjętym w danym państwie kształtem systemu prawnego, prawa podatkowego oraz z zasadami wykładni prawa. Możliwość osiągania przez podatników korzyści podatkowych, które przez ustawodawcę i organy podatkowe mogą być postrzegane jako niezasadne, wynika bowiem, jak zostanie wykazane w niniejszym rozdziale, z przyjmowanych zasad stosowania prawa. To, jaką rolę w systemie prawnym może pełnić klauzula o unikaniu opodatkowania, a w jakie obszary nie powinna ona wkraczać, również determinują wskazane zasady. Stąd też dla osadzenia dalszych rozważań we właściwym kontekście konieczne jest rozpoczęcie rozważań od wprowadzenia w problematykę relacji między unikaniem opodatkowania a stosowaniem prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX