Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Kamienie milowe orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Autor fragmentu:

RozdziałI
PRAWO SWOBODNEGO PRZEMIESZCZANIA SIĘ I PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WYNIKAJĄCE Z OBYWATELSTWA UNII EUROPEJSKIEJ

1.Wprowadzenie

1.1.Uwagi wstępne dotyczące obywatelstwa Unii

Obywatelstwo Unii zostało wprowadzone do prawa pierwotnego wraz z utworzeniem Unii Europejskiej traktatem z Maastricht z 1992 r. Instytucja ta uregulowana jest obecnie w art. 20–25 TFUE (d. art. 17–22 TWE). W art. 20 TFUE zawarto definicję obywatelstwa Unii, określono jego pochodny i dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego charakter oraz wymieniono podstawowe uprawnienia z niego wynikające. Szczegółowe postanowienia na ich temat zawarte są w kolejnych przepisach. Artykuł 21 TFUE poświęcony jest prawu swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich. W art. 22TFUE uregulowano prawa polityczne obywateli unijnych – bierne i czynne prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania. Kolejny przepis poświęcony jest prawu obywatela, którego państwo nie ma swojego przedstawicielstwa na terytorium państwa trzeciego, do opieki dyplomatycznej i konsularnej pozostałych państw...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację