Grzanka Przemysław (red.), Sidelnik Marcin (red.), Jednolity Plik Kontrolny. Obowiązki e-raportowania danych podatkowych w 2018 roku

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Jednolity Plik Kontrolny. Obowiązki e-raportowania danych podatkowych w 2018 roku

Autor fragmentu:

SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Czytelnicy,

Jednolity Plik Kontrolny funkcjonuje w polskim systemie prawa podatkowego już blisko 2 lata. Pomimo początkowych kontrowersji oraz praktycznych problemów można stwierdzić, że stał się już standardem raportowania danych podatkowych do administracji skarbowej, przenosząc komunikację z fiskusem w erę cyfrową.

Dane z JPK pozwalają resortowi finansów wyznaczać priorytetowe obszary problemów i zadań w zakresie zwalczania oszustw podatkowych, wytycznych dotyczących zakresu wsparcia działań w obszarze kontroli podatkowej oraz monitorowania źródeł oszustw podatkowych.

Czy podatnicy posiadają już niezbędną wiedzę w zakresie JPK? Czy doceniają zawartość danych w JPK i optymalnie korzystają z narzędzi analitycznych wykorzystujących te dane?

Aby każdy z Czytelników mógł odpowiedzieć sobie na te pytania, chcielibyśmy oddać w Państwa ręce omówienie w przystępny sposób wybranych struktur JPK, ale też podsumowanie blisko 2-letniego okresu naszych doświadczeń w procesach wdrażania i raportowania JPK.

Wierzymy, że dzięki niniejszej publikacji będą Państwo mogli z tych doświadczeń skorzystać. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak życzyć Państwu owocnej lektury.

Marcin Sidelnik

Partner w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

zarządzający projektami dotyczącymi wdrożenia

i przygotowania podatników do Jednolitego Pliku Kontrolnego

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
JAK WYGLĄDAŁA E-KONTROLA BEZ JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO

1.1.Wprowadzenie

Postęp techniczny wpływa na sposób prowadzenia typowych urządzeń księgowych wykorzystywanych na potrzeby wypełniania obowiązków podatników wynikających z przepisów prawa podatkowego. Ustawodawca, przewidując ten postęp, jeszcze przed wprowadzeniem do polskiego systemu podatkowego regulacji dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego umożliwił podatnikom, na podstawie art. 13 ust. 2 u.r. , prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. Zgodnie z tym przepisem za równoważne z księgami rachunkowymi prowadzonymi w formie tradycyjnej uznaje się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych ich części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania.

Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 3u.r. warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych systemu rachunkowości w formie elektronicznej było posiadanie oprogramowania umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX