Jednolity plik kontrolny - OpenLEX

Grzanka Przemysław (red.), Sidelnik Marcin (red.), Jednolity plik kontrolny

Monografie
Opublikowano: WK 2017
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Jednolity plik kontrolny

Autorzy fragmentu:

SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Czytelnicy,

Jednolity Plik Kontrolny stanowić ma zbiór danych tworzonych z systemów informatycznych podatników zawierający kompletne informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym obowiązują, co prawda dopiero od kilku miesięcy i nie dotyczą jeszcze wszystkich podatników, niemniej jednak już teraz można pokusić się o stwierdzenie, że ich obecność w polskim porządku prawnym powoli przenosi nas w zupełnie inną erę raportowania podatkowego, opartą w pełni o elektroniczną komunikację z administracją podatkową.

Jednolity Plik Kontrolny zdążył już wzbudzić wiele kontrowersji i problemów praktycznych wśród przedsiębiorców. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej jedynie część z nich została w pełni objęta nowymi regulacjami, pokuszenie się o stwierdzenie, że lista problematycznych kwestii została już wyczerpana, byłoby z pewnością myśleniem życzeniowym.

Mam jednak nadzieję, że publikacja, która oddajemy w Państwa ręce, okaże się cenną pozycją w codziennych przygotowaniach do raportowania podatkowego, czy też w ramach wsparcia Państwa klientów w takim procesie.

Ambicją, która towarzyszyła autorom w ramach przygotowania niniejszej publikacji, było nie tylko omówienie poszczególnych struktur JPK w przystępny sposób, ale też przeprowadzenie Państwa przez pół roku naszych doświadczeń w procesach wdrażania i raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wierzymy, że dzięki niniejszej lekturze będziecie Państwo mogli z tych doświadczeń skorzystać. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak życzyć Państwu owocnej lektury.

Marcin Sidelnik

Dyrektor w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

zarządzający projektami dotyczącymi wdrożenia

i przygotowania podatników do Jednolitego Pliku Kontrolnego

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
JAK WYGLĄDAŁA E-KONTROLA BEZ JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO

1.1.Wprowadzenie

Postęp techniczny wpływa na sposób prowadzenia typowych urządzeń księgowych wykorzystywanych na potrzeby wypełniania obowiązków podatników wynikających z przepisów prawa podatkowego. Ustawodawca, przewidując ten postęp, jeszcze przed wprowadzeniem do polskiego systemu podatkowego regulacji dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego umożliwił podatnikom, na podstawie art. 13 ust. 2 u.r. , prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. Zgodnie z tym przepisem za równoważne z księgami rachunkowymi prowadzonymi w formie tradycyjnej uznaje się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych ich części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania.

Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 3u.r. warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych systemu rachunkowości w formie elektronicznej było posiadanie oprogramowania umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX