Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego

Autor fragmentu:

INSTYTUCJA REFERENDARZA SĄDOWEGO A NACZELNE ZASADY PROCESU KARNEGO

Instytucja referendarza sądowego jest dobrze znana w polskim systemie prawnym i występuje obecnie we wszystkich polskich współczesnych procedurach prawnych. Wobec doniosłości znaczenia naczelnych zasad procesu karnego dla modelu postępowania warto w ich ujęciu przedstawić pozycję referendarza sądowego w postępowaniu karnym. Analiza tego zagadnienia wymaga jednak zwrócenia na wstępie uwagi na umiejscowienie referendarza sądowego w systemie ustrojowym oraz na jego kompetencje w procesie karnym.

Na grunt polskiego ustawodawstwa instytucję referendarza sądowego wprowadziła ustawa z 20.06.1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych , która uczyniła z niego wyższego urzędnika sądowego, powierzając mu czynności administracyjne oraz czynności z zakresu nadzoru nad pracą sekretariatów sądowych. Dopiero ustawa z 21.08.1997 r. o zmianie ustaw – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o prokuraturze nadała...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?