Monografie
Opublikowano: WK 2015
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Interpretacje przepisów prawa podatkowego w praktyce i orzecznictwie

Autor fragmentu:

RozdziałI
Systemowe uregulowania instytucji interpretacji

1.Historia instytucji interpretacji

Możliwość uzyskania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego istnieje w polskim systemie prawnym od momentu wejścia w życie Ordynacji podatkowej, czyli od dnia 1 stycznia 1998 r. Już pierwotna treść art. 14 § 4 Ordynacji przewidywała, że: „Właściwy organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej”. Niemniej poza obowiązkiem wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz wskazaniem, że zastosowanie się do interpretacji nie może podatnikowi szkodzić, brak było innych uregulowań dotyczących tej instytucji. Informacje takie, w przeciwieństwie do wyjaśnień Ministra Finansów, nie podlegały publikacji ani nie zapewniały szczególnej ochrony, jako że nie stosowała się do nich zasada nieszkodzenia wyrażona w pierwotnym brzmieniu art. 14 § 6 Ordynacji

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?