Czarnik Zbigniew (red.), Posłuszny Jerzy (red.), Żukowski Ludwik (red.), Internacjonalizacja administracji publicznej

Monografie
Opublikowano: LEX 2015
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Internacjonalizacja administracji publicznej

Autor fragmentu:

CzęśćI
Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w warunkach globalizacji społeczeństw

Partycypacja społeczna w procesie administrowania w ochronie środowiska

1.Uwagi wstępne

Pojęcie partycypacji pochodzi z języka angielskiego, od terminu participation . Określa ono relacje między jednostką a jakąś organizacją. Jednostka dzięki partycypacji uczestniczy w działaniu wielopodmiotowym organizacji, wykonując określone funkcje .

Zasada partycypacji publicznej jest aktualnie jedną z najważniejszych zasad funkcjonowania państwa demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego . W związku z tym jest ona zaliczana do podstawowych praw obywatelskich określonych w Konstytucji RP . Obowiązek konsultacji społecznych w ramach zasady partycypacji jest obowiązkiem organów administracji publicznej.

Prawo ochrony środowiska jest tą dziedziną, w której procedura uspołeczniania procesu decyzyjnego, czyli partycypacja społeczna, powinna odgrywać istotną rolę. Procesy, jakie zachodzą w tym obszarze, nie mogą być prowadzone w oderwaniu od uczestnictwa mieszkańców danej wspólnoty lokalnej. Nie ulega wątpliwości, że udział obywateli i ich organizacji w ochronie środowiska wpływa na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX